Sankt Hans byfesten har sin egen hjemmeside. Følg linket: www.festigjern.dk